fbpx
大量原創運動產品!澳門原創文創運動品牌

班服訂購

2019~2020年的班服 – 識簡一定簡 Triangle Sport Macau

今年我地繼續上年的優惠。今年我地仲要送多D野比大家!
只要今年有三班或以上的同學一齊係我地度做衫就會每班都送單面細毛巾!
下面就係今年我地做班服的優惠圖。

起貨期:兩星期
送貨嗎:可送貨(加$10)

喂喂。唔好碌落去住~同學們係咪無IDEA做班服?
我地準備左少少素材比大家去簡。如果有岩GE就馬上同我地講啦!
傳送門:
CLICK我入去睇素材

同學們,點解要簡我地?
設計跟進最足!不會是是但但!如有做錯(印錯名,做錯尺寸)必定免費重做!
貨期準,但不是澳門最快。快係好,但要做得好先有用。兩星期一定有貨。
仲諗?!快最聯絡我地啦!