【Triangle Sport Macau 在文創村。優惠賞不停】

第一件貨品 原價,

第二件貨品 減$10;

第三件貨品 減$50;(必須有一件係Triangle出ge產品)

買滿$200,送$100coupon,買滿$300,送$200coupon。如此類推~

*所有優惠必須為一張單計算。

星期六,日記得黎文創村搵我地啦!

Please follow and like us:
0